คนเรามักใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตหมดไปกับการลองผิดลองถูก เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด แต่ในหลายครั้ง ประสบการณ์เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถตอบโจทย์ที่จำเพาะเกี่ยวกับตัวเราได้ 

 

    การรู้จักตัวเองลึกถึงระดับ DNA จะช่วยให้คุณดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด โดยสามารถปรับไลฟ์สไตล์ให้
เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของตัวคุณเอง

การตรวจ DNA คืออะไร?

คำตอบอยู่ใน DNA ของคุณ

สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid; DNA) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต และถูกส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ ไปยังรุ่นลูกหลาน

แต่ละขั้นของบันไดเวียน DNA นี้ เกิดขึ้นจากการจับคู่กัน
ของไนโตรเจนเบส
(nitrogenous base) ซึ่งเบสในดีเอ็นเอ (DNA) มี 4 ชนิด ได้แก่ อะดีนีน (adenine, A), ไซโทซีน (cytosine, C), กัวนีน (guanine, G) และไทมีน (thymine, T) การเรียงตัวของเบสทั้งสี่ชนิดนี้บนสายดีเอ็นเอ (DNA)
ทำให้เกิดเป็นรหัสที่ประกอบด้วย 4 ตัวอักษร:
ACGT เรียกว่า “รหัสพันธุกรรม” (genetic code)

คนเราทุกคนมีลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ (DNA)
ที่เหมือนกันกว่า 99.9%

การแปรผันของลำดับดีเอ็นเอที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เรียกว่า “สนิปส์” หรือ SNPs (single nucleotide polymorphism) จากข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่า ความแตกต่างทางพันธุกรรมในแต่ละตำแหน่งนี้ ส่งผลให้มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องสุขภาพ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และรูปร่างลักษณะภายนอก

ดีเอ็นเอ (DNA) มีรูปร่างเป็นเกลียวคู่

คล้ายบันไดที่บิดตัวทางขวา 

ภายในเซลล์ 1 เซลล์ของคนเรา ประกอบด้วยรหัสพันธุกรรมที่มีลำดับเบสเรียงต่อกันกว่า 3 พันล้านคู่เบส และหากอ่านตัวอักษรเหล่านี้วินาทีละ 1 ตัวอักษร ต้องใช้เวลาถึง 95 ปี จึงจะอ่านครบ

ความแตกต่างของลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ (DNA) เพียง 0.1% ที่เหลือนี้เอง ที่ทำให้เราแต่ละคนแตกต่างกัน

จีเนียส ทำหน้าที่ถอดรหัส “สนิปส์” (SNPs) บนสายดีเอนเอ (DNA) เพื่อข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และสร้างเป็นรายงานสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และมีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับ

คุณจะได้รับรายงานสุขภาพตามชุดตรวจดีเอ็นเอ
ที่คุณเลือก – ตั้งแต่เรื่องการแพ้น้ำตาลแลคโตส
(lactose intolerance) ไปจนถึงความสามารถของร่างกาย
ในการนำวิตามินแต่ละชนิดไปใช้

มาตรฐานของ จ๊อก ซอง วอน

อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง DNA ของจ๊อก ซอง วอน ผ่านการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ทุกๆตัวอย่าง ถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจาก CAP และ CLIA ซึ่งผ่านการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานผลการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA) เฉพาะบุคคล มีงานวิจัยรองรับจาก Genome Wide Association

เราวิเคราะห์ดีเอ็นเอของคุณอย่างไร

เทคโนโลยีที่เราใช้ในการวิเคราะห์ เรียกว่า “genotyping” ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์หาความแตกต่างของลำดับเบสที่ตำแหน่งหนึ่งๆ บนสายดีเอ็นเอ (DNA) ที่เรียกว่า “สนิปส์” หรือ SNPs (single nucleotide polymorphisms) 

 

สนิปส์ (SNPs) หรือการเปลี่ยนแปลงของเบสที่ตำแหน่งหนึ่งๆ นั้นเองที่ทำให้เราแต่ละคนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะภายนอก และส่งผลต่อการเกิดโรคหรือภาวะทางสุขภาพต่างๆ 

logo.png

บริษัท จ๊อก ซอง วอน (ประเทศไทย) จำกัด

89/26 อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 18 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

icon-phone.png

063-596-5987
095-557-3249

  • Facebook

© 2020 JswDNA.. All rights reserved